VÅRE GUIDER

Northern Nature Guides SA er etablert med utgangspunkt i et sterkt engasjement for natur og ønsket om å formidle kunnskap om den. Medlemmene har i mange år vært aktive naturformidlere, bl.a. gjennom engasjement i lokallagene til Norsk Ornitologisk Forening, Dividalen fuglestasjon, Forskningsdagene, skoler og ved foredrag i lag og foreninger.

 

Karl-Birger Strann

Cand. real. fra universitetet i Tromsø. Karl-Birger jobber som forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Tromsø og har på 1980-tallet over mange år også jobbet ved Tromsø Museum. Han er forfatter av bøkene Hekkefugl-Atlas for Troms, Orkideer i Nord-Norge, Havørna – kystens majestet og Balsfjord våtmarksystem, samt et stort antall rapporter og publikasjoner om natur i Nord-Norge. Karl-Birger utgir også CDer med fuglesang fra Nord-Norge og har tidligere utgitt flere lydkasetter med samme tema.

Karl-Birger bor i Balsfjord, 50 km fra Tromsø.

E-post: karl-bis@online.no

Mobil: +47 906 43 226

 

Stein Ø. Nilsen

Cand. scient. fra universitetet i Tromsø.

Stein har vært ansatt som viltkonsulent hos Fylkesmennene i Troms og i Finnmark.

Han har mange års erfaring fra de store våtmarks-områdene i indre Finnmark og har forfattet flere rapporter om fuglelivet og botanikken i Nord-Norge.

Stein, som er en dedikert naturfotograf og lydmann bor i Tromsø. Har tidligere bodd to år både i Varanger, på Svalbard og i Tanzania.

I tillegg til engelsk behersker han kiswahili og noe tysk og finsk.

E-post: stein@nng.no

Mobil: +47 4733 4524

 

Jann-Oskar Granheim

Autodidakt skribent, utgiver og designer som formidler kunnskap om nordnorsk natur og kultur gjennom foredrag, artikler og illustrasjoner. Tidligere styreleder i Norsk Ornitologisk Forening og er et aktivt medlem i ornitologiske foreninger og naturlag i Troms og Nordland.

Jann-Oskar bor på Finnsnes og guider i Midt-Troms, Balsfjord og Lyngen.

E-post: jann-osk@online.no

Mobil: +47 932 11 937

 

NNG tar deg ut i naturen!